“Yasa, Çok Faydalı Ama Ceza Yok!”

06 Mart 2019 81 views 0

İskenderun Emlakçılar Derneği Başkanı Zeki Şanlı, emlakçılık sektöründe getirilen düzenlemelerin bu alanda faaliyet gösterenlere yarar sağlayacağına inandığını ifade ederek, merdiven altı emlakçılığın artık tarihe karıyacağını açıkladı.

Yeni emlakçılık yasasının önemli değişiklikler getirdiğini dile getiren İskenderun Emlakçılar Derneği Başkanı Zeki Şanlı “5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Emlakçılık yasası yürürlüğe girdi. Bu yasayla birlikte tüm işletmelerin tabi olacağı yeni düzenlemeler ve kriterler hayata geçirildi. Yeni Emlakçılık yasası ile birlikte tüm emlakçılara “Yetki Belgesi Şartı” getirildi. Emlak danışmanlığı sadece Emlakçılık yetki belgesi olanlar tarafından yapılabilecektir. Yetki belgesi olmayanlara ruhsat verilmeyecek” diye konuştu.

Bu sektörde yer alacak kişilerin şartlarının da ağırlaştırıldığının altını çizen Dernek Başkanı Şanlı “Emlakçılık yetki belgesi alacak kişilerden aranan şartlar da belirlendi. Buna göre en yasada dikkat çekici şartlardan birisi, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, konkordato ilan etmemiş olması. Bir diğer şart ise, kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmasıdır” şeklinde konuştu.   

HERKES EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK

Bu yeni düzenlemeyi çok önemsediklerini dile getiren Başkan Zeki Şanlı, emlakçılık yetki belgesi başvurusunun, bilgi sistem üzerinden yapılacağını da hatırlatarak şunları kaydetti:  “Başvuru sahibinin aranılan şartlara uyup uymadığı adreste İl müdürlüğü ekiplerince tespit yapılacak ve tutanak tutulacak.  Eğer aranılan şartlar taşıdığı anlaşılması halinde on gün içerisinde yetki belgesi verilecek. Emlakçılık yapmak isteyenlerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik belgesini mutlaka almaları gerekiyor. Yetki belgesi başvuruları internet üzerinden hizmet veren www.ttbs.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapabilirler. Emlakçılık yetki belgesi beş yıl geçerli olacak, yasası, mesleğe kaliteli bir çehre kazandıracak, bir düzen, nizam getirecek. Öyle olmasını da ümit etmekteyiz. Meslekte düzenin sağlanmaya çalışılması takdir edilecek bir gelişme, bu vesileyle denetimlerin periyodik olarak yapılması gerekli. Denetimler eksikliklerin giderilmesinde etken bir rol oynayacaktır. Çağı yakalamanın ve bu işi profesyonel ölçülerde yapmanın yolu bu düzenlemelerden geçmektedir.”

Yasanın; mevcut kayıtlı emlak danışmanlarını ıslah etmeye dönük iken bu işi gayri resmi yapanlara da caydırıcı herhangi bir müeyyide getirmediğini de üzülerek gördüklerini sözlerine ekleyen Zeki Şanlı “Bu işi yasa dışı yapanlara ağır yaptırımlar getirilmediği için burukluk yaşandığını da ifade etmek isterim. Yasa bir tarafı düzeltirken bir tarafı da es geçti. Es geçilen taraf bildiğini okumaya devam ediyor. Sektörün resmi çalışanlarına maddi manevi zararları dokunuyor. Bu sorununda ilgililer tarafından en kısa sürede görülüp çözülmesini umut etmekteyiz” dedi.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ