“İskenderun’un Yıldızı Parlayacak”

06 Mart 2019 54 views 0

Gez Gümrük Müşavirliği ve Dış Tic. Ltd. Şti. Gümrük Müşaviri Şenol Akyıldız, her türlü olumsuzluklara rağmen İskenderun ve bölgenin yakın gelecekte lojistik sektöründe yıldızının parlayacağını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine vurgu yapan Gümrük Müşaviri Şenol Akyıldız “İhracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında yüzde 59,1 iken, 2018 Eylül ayında yüzde 88,5’e yükseldi. 2018 yılında kur fiyatlarının 2017 yılında olduğu gibi yukarı yönünde hareketli olması yine hem ithalatçıyı hem ihracatçıyı olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri oldu” dedi.

Akyıldız, normal şartlarda döviz kurunun Türk Lirası üzerinde yüksek seviyelerde olmasının ihracatçıya avantaj sağlayan bir durum gibi gözükse de Türkiye’de iştirakçilerin çoğu ithal girdi ile ihracat yapılması nedeniyle bu durumun ihracatçıya olumsuz yönde de etki etmediğini de söylemek çok da gerçekçi bir yaklaşım olmayacağına işaret etti.

2018 yılının yüksek enflasyon ve aşırı kur baskısıyla geçse de yılın son çeyreğindeki büyüme oranlarındaki artışa değinen Akyıldız “Az da olsa enflasyon üzerindeki baskını azalmasıyla 2019 yılının buna paralel olarak mali risklerin daha az yükselme trendine geçmesi beklenmektedir. Açıkçası sektörümüz açısından bu yılın geçtiğimiz yıllara oranla konumunu korumaya yönelik bir program uygulayacağı kanaatindeyiz. Sektörde karamsarlığa yer yok.  Bölgemiz oldukça stratejik öneme sahip bir konumda yer alıyor. Sınırımıza komşu ülkelerle olan ticaretin en çok yapıldığı illerden biri olan Hatay, hem limanlarıyla hem bağlantı yollarıyla lojistiğin olmazsa olmazı konumundadır. Uzun yıllardır komşu ülkelerde süren iç savaş nedeniyle Türkiye’de ekonomik anlamda bu durumdan en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Komşu ülkelerdeki iç savaşın bölgemize olumsuz anlamda hem ekonomik hem sosyo-kültürel etkisine rağmen bölge lojistiğinde hala daha öncü konumda yer alıyor. Savaşın etkisi geçtiğinde Hatay bölgesi, lojistik ve dış ticaret açısından Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. Bu anlamda devlet yönetimimizin bölge konumumuzun stratejik önemini dikkate alarak, yatırım yapma konusunda girişimcilere öncü olmasını ve her alanda teşvik etmesini diliyor ve istiyoruz” diye konuştu.

ODAYA DÖNÜŞMELİYİZ

Gümrük Müşavirliğinin 1909 yılından 1999 yılına kadar Gümrük Komisyonculuğunun, kanunlarda yapılan değişiklikle 2000 tarihinden bu yana Gümrük Müşaviriadı altında kanunlarla varlığını sürdüren bir meslek olduğuna işaret eden Akyıldız “Dış ticaret işlemlerinde bilgisine başvurulan, ülke sanayi ve ihracatına sunulan gümrük hizmetlerinin kalitesini yükselten, sanayici, ithalatçı, ihracatçı ve Gümrük İdaresi ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılan mesleki disiplin ve saygınlığa önem veren meslek mensupları olarak faaliyet göstermektedirler. Kamusal alanda hizmet üreten Gümrük Müşavirleri, artık Anayasamızın 135. maddesinin amir hükmü ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun geçici 6. maddesindeki Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan Gümrük Müşavirleri Odaları altında örgütlenmek istemektedirler. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda dış ticaretin önemli bir yükünü çeken Gümrük müşavirlerinin hak ettiği değeri kazanması adına bulunduğumuz konjonktürde bir an önce ‘Gümrük Müşavirleri Odası’’ olarak faaliyetlerine devam etmesi kaçınılmaz bir gerçektir” şeklinde konuştu.

2007 yılında Yalçın Gez tarafından kurulan GEZ Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Ltd. Şti olarak Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine uygun şekilde  her türlü ithalat, ihracat, ihrakiye, transit, antrepo, geçici depolama, dahilde işleme,hariçte işleme,gümrük  kontrolü altında işleme, geçici ithalat işlemlerini dolaylı temsil sıfatıyla müşterileri adına takip ettiklerini belirten Akyıldız, dış ticaret ile ilgili danışmanlık hizmeti de verdiklerini belirterek, “Firmamız tüm gümrük rejimleriyle ilgili gerekli olan her türlü dokümanın doldurulmasını, onaylatılmasını, izninin alınmasını, vize edilmesini  ve elektronik ortama entegre edilmesini sağlamaktadır. Güncel mevzuatı  an ve an takip eden kurumumuz, müşterilerini de bu konuda sürekli bilgilendirmektedir” dedi.

Sektöründe en iyi hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda; son teknolojileri kullanarak alt yapısını daima geliştirmekte, uzman personel ve kurumsal yapı çerçevesinde hizmetlerini sistematik yapıda sunduklarını aktaran Şenol Akyıldız, “GEZ Gümrük Müşavirliği; günümüz koşullarında en önemli maliyetin zaman olduğu düşüncesiyle, sistemini ve personelini bu doğrultuda sürekli geliştirmektedir Şirket içi eğitimlerde mevzuat, teknolojik gelişim, yurt içi ve yurt dışı konjonktürel gelişmelerdeki değişiklikleri kurumsal yapı çerçevesinde dönemsel eğitimlerle güncellemektedir” şeklinde konuştu.

Gümrük Müşaviri Akyıldız,firma olarak Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine uygun şekilde her türlü ithalat, ihracat, ihrakiye, transit, antrepo, geçici depolama, dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat işlemlerini dolaylı temsil sıfatıyla geniş kapsamlı hizmet verdiklerini aktardı.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ